Loading...

کمربندشنای فومی آسیافوم تولید شده از مواد گریدA+ بدون بو و حساسیت جهت استفاده بهتر برای کسانی که شنا بلد نیستند و کودکان و یا افرادی که در حال آموزش شنا میباشند تولیدشده است.

ابعاد استانداردجهانی
قطر ۳۰ میل
رنگ متنوع
حداقل سفارش ۱۰ عدد
نظرات